คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อพิณญา

อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง

apinya.mu@ssru.ac.th

Skip หน้าหลักSkip TQF/มคอ 3-4Skip สื่อการเรียนการสอนSkip เอกสารประกอบการสอนSkip การพัฒนาตนเองSkip นำเสนองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

นำเสนองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

Skip ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

Skip ประเภทของรายวิชาSkip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

full

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - อังคาร, 15 สิงหาคม 2017, 09:07PM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2016, 05:46PM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ขอให้นักศึกษาดูและปฏิบัติตาม
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - เสาร์, 26 มีนาคม 2016, 11:46AM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ขอให้นักศึกษาดูและปฏิบัติตาม
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - อังคาร, 29 กันยายน 2015, 08:58AM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
นักศึกษาทุกคนให้ดูปฎิทินวิชาการและปฏิตามระยะเวลาที่กำหนดในปปฏิทินด้วย
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - เสาร์, 27 ธันวาคม 2014, 12:54PM
 

Skip เข้าสู่ระบบSkip คณะและวิทยาลัยSkip สาขาวิชา