คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ยินดีต้อนรับทุกท่าน / Welcome everybody

ยินดีต้อนรับทุกท่าน / Welcome everybody

weera

Asst.Prof.Weera Chotithammaporn
weera.ch@ssru.ac.th

Skip ประวัติ/ProfileSkip ตารางสอน/Classroom TimetableSkip มคอ3/มคอ4 (TQF3/TQF4)Skip สื่อการเรียนการสอน/Instruction mediaSkip เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ (Teaching publications / Books)Skip การพัฒนาตนเอง/Personal DevelopmentSkip นำเสนองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

นำเสนองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

Skip บทความวิชาการ/Academic ArticlesSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

เปิดภาคเรียน 2-60

ข่าวและประกาศ/News

รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - ศุกร์, 22 ธันวาคม 2017, 09:57AM
 
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017, 09:44PM
 
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
การนำเสนอผลงานวิจัย/Oral presentation of research at 8th World Conference on Education Sciences,Madrid,Spain
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2017, 08:25PM
 

weera1 weera2 weera6
weera3 weera4
weera5 weera5
weera7 weera13
weera chotithammaporn

รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2016, 05:45PM
 
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2016, 02:11PM
 

Skip Facebook / LINE

Facebook / LINE

100002844979836.120.165191052.png line weera chotithammaporn
Skip Link

Link

e-office
งานทะเบียนและวัดผล

Printing
weera google scholar
weera chotithammaporn
QS

webometrics
ISSUU

Skip เกียรติประวัติ/ความภาคภูมิใจ (Honor/Proud)Skip บริการวิชาการ/Academic ServiceSkip ผลงานวิจัย/ResearchSkip นำเสนอผลงาน/ConferenceSkip เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Skip สาขาวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมSkip คณะและวิทยาลัยSkip ข่าวอาชญากรรม

ข่าวอาชญากรรม